Místní knihovna Prachov
Naposledy aktualizováno: 15.12.2017 12:43:29

První zmínku o obci Prachov nacházíme v Deskách zemských / panství Veliš /

z roku 1533.

Poté se jméno naší obce vyskytuje v souvislosti s pustým hradem Brada

v roce 1546 a s hradem Veliš roku 1606.

Vznik jména Prachov je není jednoznačný:

- Prachův dvůr - jméno osoby Prach

- dle jmen sousedních osad - Mladějov, Lochov ap.

- ves leží u pískovcových skal, ve kterých vzniká větráním prach

Jak vypadal Prachov na začátku minulého století?

Obec byla chudičká a obyvatelstvo skoro všechno poukázáno na výdělek v

blízkých lesích. V nejnovější době zřizují se zde letní byty a je vystavena

první vila - Weisova.

Obyvatelé - 44, domy - 22

Starosta - p.František Florián. Radní - p.Josef Kolář a p.Josef Klos

Fara - Ostružno. Škola - Holín

Myslivna hraběte Schlika, lesní správce - p.Krýš

Restaurace letní ve skalách

Živnostník - p.Jan Janďourek

Dle pramenů: Muzeum a galerie Jičín

 
Proces zabral 0.0191 sekund času a 0.58MB paměti.